Dabur

Professor (Dr.) K.R. Dabur

Dean, B. Sc. ( Hons.), M. Sc ( Entomology), Ph.D. (Nematology) HAU. Hisar
Prof.S.S.Sharma-1

Prof. S.S. Sharma

Professor, B. Sc. ( Hons.) , M. Sc HAU. Hisar Ph.D (Entomology) I.A.R.I. New Delhi
Dr.Nidhi-Sharma-1

Dr. Nidhi Sharma

Assistant Professor, B.Sc (Hons.) Zoology (University of Delhi)
M.Sc , Ph.D Bioscience (Banasthali University)
Dr.N.K.Tiwari

Dr. N.K. Tiwari

Assistant Professor, B.Sc (Hons.) Agriculture (VBSP University, Jaunpur)
M.Sc, Ph.D (Soil Science) (NDUA&T Kumarganj, Faizabad)
Dr.Mohinder-Singh

Dr. Mohinder Singh

Assistant Professor, B.Sc (Hons.), M.Sc, Ph.D in Agronomy (CCSHAU, Hisar)
Dr.Priyanka-Sharma

Dr. Priyanka Sharma

Assistant Professor, B.Sc Biology, M.Sc Botany, Ph.D (Life Science- Botany) (University of Kota, Kota)
Dr. Ashok Kumar Dehinwal

Dr. Ashok Kumar Dehinwal

Assistant Professor , B.Sc.(Hons.),M.Sc.) and Ph.D.from CCS Haryana Agricultural University